Phan Võ Quỳnh Như
Position: Director
Phone: +84 966 339 228
Email: nhuphan@dntu.edu.vn
Phan Ngọc Bình
Position: Deputy
Phone:
Email: phanngocbinh@dntu.edu.vn
Triệu Huỳnh Mai Hương
Position: Staff
Phone: 
Email: trieuhuynhmaihuong@dntu.edu.vn
Nguyễn Hoàng Yến Nhi
Position: Staff
Phone: +84 382 44 22 31
Email: nguyenhoangyennhi@dntu.edu.vn